Αναρτήσεις

Translate

Ιδέα μιας Κυρίαρχης και Ανεξάρτητης Ελλάδας.

  Έλληνες Θάρρος. Όσοι πέρα από πολιτικές, τρεφόμαστε με την Ιδέα μιας Κυρίαρχης και Ανεξάρτητης Ελλάδας, πρέπει να συνεννοηθούμε. Επείγει να αναζητηθούν δρόμοι γόνιμου διαλόγου, ώστε τα συμπεράσματα τους να τροφοδοτήσουν, τις αγνές πολιτικές κινήσεις, τις ανερχόμενες πολιτικές πρωτοβουλίες, τα ιστορικά κόμματα, και τα κόμματα με κυβερνητική θητεία. Διαλέξαμε, ως δεξαμενή των σκέψεων τε και αποφάσεων τον διαδικτυακό τόπο, socialpost.arogipoliton.gr και e-mail επικοινωνίας note-wgr@arogipoliton.com Αυτό το σημείωμα είναι η "αρχή". Η συνέχεια θα κριθεί από την απάντηση μας στην e-mail διεύθυνση. Εναλλακτικά μπορούμε να συμπληρώσουμε την φόρμα επικοινωνίας, στη σχετική σελίδα μας, contact.arogipoliton.gr
Πρόσφατες αναρτήσεις

top